เช็คสถานะการส่งสินค้า

ประเภทพัสดุ รหัสใบส่งสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ วัน/เวลาที่ส่งพัสดุ
พัสดุลงทะเบียน RF106388348TH 3440943 2010-06-02
พัสดุลงทะเบียน RE963464044TH 3431717 2010-05-31
พัสดุด่วนพิเศษ EMS EH637879028TH 3424919 2010-05-31
พัสดุลงทะเบียน RE963618770TH 3405816 2010-05-26
พัสดุลงทะเบียน RE963618783TH 3410977 2010-05-26
พัสดุลงทะเบียน RE963445527TH 3400306 2010-05-25
พัสดุลงทะเบียน RE963445535TH 3396393 2010-05-25
พัสดุลงทะเบียน RE962943211TH 3171710 2010-03-26
พัสดุลงทะเบียน RE96294320 8T 3173476 2010-03-26
พัสดุลงทะเบียน RE775318445TH 2998634 2010-02-12
พัสดุลงทะเบียน RE111111111TH 2951178 2010-01-31
พัสดุลงทะเบียน RE519934856TH 2906733 2010-01-29
พัสดุลงทะเบียน RE775148684TH 2934834 2010-01-28
พัสดุลงทะเบียน RE765958775TH 2927721 2010-01-27
พัสดุลงทะเบียน RE015401606TH 2909967 2010-01-23
พัสดุลงทะเบียน RE389145801TH 2904713 2010-01-21
พัสดุลงทะเบียน RE015401455TH 2882796 2010-01-16
  • 1