วิธีการรับสินค้า


วิธีการรับสินค้า

กรณีมารับสินค้าด้วยตัวเอง

สามารถเลือกชมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่หน้าร้าน ซอยจรัญสนิทวงศ์ 62  (กรุณาโทร 081-791-2223 เพื่อสอบถามเส้นทาง)

กรณีส่งทางไปรษณีย์ 

เมื่อท่านได้ชำระค่าสินค้า และ แจ้งการชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ในวันทำการถัดไป

(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) พร้อมทั้งแจ้งเลขที่พัสดุทางอีเมลหรือช่องทางที่ทำการสั่งซื้อเพื่อใช้ติดตามสถานะของสินค้าได้

 ระยะเวลารอสินค้า

ลูกค้าภายในเขตกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง      

  ส่ง EMS จะได้รับสินค้า วัน หลังจากวันที่ทางร้านส่งสินค้า

  ส่งลงทะเบียน 2-3 วัน (ไม่เกิน 5 วันทำการ)

 ลูกค้าต่างจังหวัด        

   ส่ง EMS จะได้รับสินค้า 1-2 วัน หลังจากวันที่ทางร้านส่งสินค้า

   ส่งลงทะเบียน 4-5 วัน (ไม่เกิน 7 วันทำการ)

 ** สินค้าทุกชิ้นมีการบรรจุและแพ็คเพื่อป้องกันสินค้าชำรุดเสียหาย เพื่อให้ถึงมือท่านอย่างปลอดภัยที่สุด