ข้อความประจำหมวดหมู่

 Nuts & Saddles
 

วัสดุทำจาก Bone, Vintage Bone , Tusq , Black Tusq , Micarta
 
มีทั้งแบบขึ้นรูปแล้วและแบบแท่ง
สีเหลี่ยม


Acoustic Guitar


Blanks and Slabs


Classical Guitar


Ukulele


Custom Bone by Bob Colosi