Mi-Si

MS-TRIO

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿5,500 ฿5,500
 

 

MS-TRIO-VTC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,000 ฿7,000
 

 

MS-TRIO-UKE

Mi-Si Acoustic Trio Ukulele Pickup System

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,000 ฿6,000
 

 

MS-MAGPIE

Mi-Si Magpie Magnetic Soundhole Pickup

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,500 ฿7,500
฿6,500 ฿6,500 -13%
 

 

MS-MOTIF

Mi-Si Motif Guitar Pickup System

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
฿7,500 ฿7,500 -17%
 

 

MS-ALIGN

Mi-Si Align Guitar Pickup System

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,000 ฿7,000
 

 

MS-ALIGNXT

Mi-Si Align XT Guitar Pickup System

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,500 ฿7,500
 

 

MS-VTC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,000 ฿2,000
฿1,800 ฿1,800 -10%
 

 

MS-SJ

Mi-Si Strap Jack Unit for Magpie

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,000 ฿1,000
 

 

MS-PC

Mi-Si Power Charger

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,500 ฿1,500
 

 

ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
฿  ฿